dimarts, 15 de desembre de 2015

Normativa

>> Pedalada no competitiva.
>> És obligatori l'ús del casc.
>> Els menors de 16 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Caldrà en el moment de recollir dorsal portar autorització signada pels pares ( document es pot descarregar a la web de les inscripcions )
>> A l'arribada és obligatori el retorn del dorsal.
>> Sigueu respectuosos amb la natura i els altres participants.
>> L'organització es reserva el dret de modificar el circuit si es presenten situacions insalvables. També es pot suspendre la cursa per anomalies meteorològiques o d'altres situacions d'extrema urgència. Igualment tots els imprevistos seran resolts pels membres de l'organització.
>> Si per causes de força major no és pot celebrar l’esdeveniment no es retornaran els diners de la inscripció.
>> L'organització quedarà lliurada de tota responsabilitat davant de qualsevol accident (tant personal com mecànic) dels participants, entenent que hauran de ser coberts per ells mateixos.
>> Així mateix els participants renuncien explícitament amb la inscripció, a reclamar qualsevol indemnització o compensació econòmica en cas d'accident en la seva participació.
>> Pel sol fet de participar s'entén que s'accepta tot aquest reglament.
>> Es tancarà el pas a la ruta llarga a 2:00 h d'iniciar la cursa.
>> El corredor reconeix implícitament al fer la inscripció que NO te cap anomalia mèdica que impedeixi realitzar esport, i te les capacitats físiques necessàries per poder realitzar la pedalada.