dimarts, 21 de gener de 2014

Nomativa VII Cop de Pedal

>>Pedalada no competitiva.
>>És obligatori l'ús del casc.
>>Els menors de 16 anys han d'anar acompanyats d'un adult.
>>A l'arribada és obligatori el retorn del dorsal.
>>Sigueu respectuosos amb la natura i els altres participants.
>>L'organització es reserva el dret de modificar el circuit si es presenten situacions insalvables. També es pot suspendre la cursa per anomalies meteorològiques o d'altres situacions d'extrema urgència. Igualment tots els imprevistos seran resolts pels membres de l'organització.
>>Si per causes de força major no és pot celebrar l’esdeveniment no es retornaran els diners de la inscripció.
>>L'organització quedarà lliurada de tota responsabilitat davant de qualsevol accident (tant personal com mecànic) dels participants, entenent que hauran de ser coberts per ells mateixos.
>>Així mateix els participants renuncien explícitament amb la inscripció, a reclamar qualsevol indemnització o compensació econòmica en cas d'accident en la seva participació.
>>Pel sol fet de participar s'entén que s'accepta tot aquest reglament.
>>Es tancarà el pas a la ruta llarga a 1:30 h d'iniciar la cursa.